viernes, 20 de abril de 2007

2ª ENTREGA : PROGRAMAS ELECTORALES SOBRE MOVILIDAD,TRÁFICO,TRANSPORTES Y TERRITORIO...


PROPOSTES MEDIAMBIENTALS I TERRITORIALS
PER A LA COMARCA DE L’ALACANTÍ de la coalició Bloc-Els Verds Esquerra Ecologista

Documento completo


Aquí, apartado:

3) MOBILITAT

* El creixement del transport motoritzat (gràcies, entre altres coses, a l’expansió del model de creixement dispers) és un dels principals problemes ambientals, tant per l’impacte sobre el territori, com per la seua incidència en el canvi climàtic i en la contaminació atmosfèrica i acústica, que en les ciutats és produïda fonamentalment pel trànsit.

* Cal apostar per un veritable transport públic intercomarcal, no per una política de maquillatge:

- No hi ha cap línia d’autobús regular que recòrrega les poblacions de la comarca. Mutxamel, Sant Joan, Sant Vicent i Agost no estan unides. De manera que si hi vius a un d’estos pobles i treballes a l’altre, t’has de desplaçar en cotxe augmentant així els problemes de mobilitat.

-És urgent la creació d’un vertader pacte per la mobilitat en l’àrea metropolitana que treballe conjuntament en la conscienciació de la minva de qualitat de vida que suposa el model actual, i treballe amb nous criteris metropolitans les polítiques d’infrastructures

- Cal la posada en funcionament d’organismes metropolitants de gestió i control del transport públic intercomarcal, que es preocupen de solucionar els problemes de desconnexió actual i que realitzen auditories anuals en els quals s’observe el grau d’eficiència del servici i la generació d’accions de discriminació positiva per al transport col·lectiu envers del transport privat.

* Apostar pel nou tramvia a totes les poblacions de la comarca, però amb l’esperit del que és un tramvia, és a dir, que circule pels carrers en detriment dels cotxes i que no es faça com a Alacant on s’estan llevant zones verdes per que passe el tramvia.

Connectar tots els carrils-bici de la comarca fins que es puguen fer desplaçaments en bici entre totes les poblacions de l’Alacantí. Com a primera acció a fer cal fer realitat una vella aspiració, la connexió de la ciutat d’Alacant amb la Universitat.
* Demanar bones connexions ferroviàries amb els principals infrestructures de la comarca (port, aeroport, parcs logístics), per tal de variar les pautes de conducta del trànsit de mercaderies i fer del tren el transport hegemònic per a esta activitat econòmica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquellos comentarios que contengan expresiones ofensivas para la dignidad humana, racistas, xenófobas, de apología o incitación a la violencia o que atenten contra los principios de la convivencia democrática, serán automáticamente eliminados.

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.